Úklid zdravotnických zařízení a ordinací

Společnost REMIÁŠ GLOBAL SERVICES s.r.o. provádí pravidelný úklid nemocnic, poliklinik, ordinací a dalších zdravotnických zařízení. Úklid je prováděn v souladu s vyhláškou č.195/2005 sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavu sociální péče.

Naše společnost klade důraz na dodržování desinfekčních plánů a plně respektuje požadavky zdravotnických zařízení. Pracujeme dle předem nastaveného desinfekčního plánu. Důrazně dbáme na křížovou kontaminaci přenosu bakterií.

Naše společnost provádí na profesionální úrovni pravidelné i generální úklidy nemocnic, poliklinik, ordinací, klinik, zubních ordinací, laserových center, lékáren, rehabilitačních center, zdravotních a výzkumných laboratoří, pečovatelských domů atd.

Nezávazná poptávka